L’ANELLA VERDA DE TARRAGONA NEIX INCOMPLETA

martes, 24 de marzo de 2009


El passat 4 de febrer els diferents col·lectius ecologistes de Tarragona van presentar al·legacions a la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona (POUM), aprovat el 21 de novembre de 2008. Segons l’article 16 de les normes del POUM, s’han de protegir els espais fluvials, les zones d’un gran valor agrícola, forestal o ramader, les zones deltaiques i els espais rurals. Els espais naturals de la Platja Llarga i el seu entorn, s’haurien doncs de preservar dins de l’EIN de Tamarit-Punta de la Mora i per tant de la xarxa natura 2.000. S’ha de resoldre l’ocupació del domini públic marítim i terrestre, la servitud de protecció i de trànsit, i restaurar tot l’ecosistema litoral de la Platja Llarga. Aquests espais són entre altres, les 11’6 Ha de terrenys discontinus que provenen de l’antic pla parcial 27 i que ara estan inclosos dintre del PP-24 (sector Els Paranys-Budallera-Platja Llarga), que ara són de cessió obligatòria i gratuïts per l’Ajuntament de Tarragona. Dintre d’aquest espai, en el tram comprés entre la via del tren i el mar, s’han d’anar restaurarant els aiguamolls segrestats originaris i no han de ser una zona d’equipaments, aparcaments o instal·lacions, sinó un espai protegit. El futur pàrking de la Platja Llarga s’hauria de ubicar fora de l’àrea de risc d’inundació geomorfològica del torrent del Catllar, en el tram comprés entre la CN-340 i el ferrocarril : en l’espai lliure entre el càmping Platja Llarga i els apartaments existents i en l’espai adjacent a ponent de la benzinera. Les 10’91 Ha de terrenys discontinus que provenen de l’antic PP-28 i que ara estan inclosos dintre del PP-41 (Terres Cavades), ubicades entre la CN-340 i el ferrocarril també han de tenir la categoria d’espai protegit. Les 4’27 Ha del PP-40 (cruïlla carretera de Barcelona amb la del Catllar) tenen un tractament d’ús hoteler i comercial afectant plenament el corredor biològic de primer ordre entre els aiguamolls de la Platja Llarga i els espais agrícoles i boscos mediterranis de l’interior, provocant el seu corresponent aïllament. A més a més, segons l’Informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Tarragona, està afectat per risc d’inundació i està desaconsellat pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Se sol·licita l’obertura d’un pas a sota de la via del tren perquè el torrent del Catllar pugui desguassar a l’aiguamoll segrestat de la Platja Llarga. Pel que respecta als serveis educatius, sanitaris, assistencials, esportius i administratius d’aquesta zona de Llevant, se suggereix que s’estableixin als terrenys de la Ciutat del Repòs de la Generalitat. Pel que fa als PP-23 i PP-24 s’haurien de dissenyar perquè no afectin a l’altre corredor biològic entre la platja Savinosa i terra endins, així com evitar un creixement lineal i paral·lel amb la zona costanera. Una altra part amenaçada de l’anella verda és el projecte d’ampliació del camp de golf i urbanització de baixa densitat de 51 Ha de Mas d’en Sorder i ponent (PP-42 i PP-43), per la seva insostenibilitat i pel gran impacte que genera (ús d’aigua bombada del futur terciari de l’EDAR d’Altafulla, trencament del corredor biològic i els fluxos ecològics, desvinculació total del teixit urbà,...). L’Horta gran (PP-46) és necessària convertir-la en la seva totalitat en un Parc Agrari, evitant el creixement urbanístic a sobre de la plana inundable i al·luvial del riu Francolí, segons els informes de l’ACA. S’ha de fomentar el lloguer de parcel·les perquè conreïn preferentment els jubilats. Pel que respecta a la plana agrària de Tamarit fins a Ferran, s’haurà de regular l’ocupació de sòl inundable (segons el PEF), l’ocupació de la zona d’influència de l’EIN de la desembocadura del riu Gaià, i de sòl no urbanitzable costaner (segons el PDUSC) pels dos càmpings existents, protegint plenament l’espai com a Parc Agrari i ampliació de l’EIN. L’Anella Verda de Tarragona neixerà doncs incompleta i és ara en el moment de la tramitació del POUM, que cal rectificar, protegir i redissenyar la qualificació i els usos dels espais que provoquen el seu trencament, incoherència i agressió, tot albirant la seva incorporació en el tant anhelat “Parc Natural de les Terres del Gaià”.

Platja Llarga (Terres del Gaià), a 22 de Febrer de 2009

Lola Paniagua i Lluís Estamariu (Plataforma Salvem la Platja Llarga)

0 comentarios: